Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σύντομη περιγραφή του ΚΟΔΗΠ


Ο «Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων - ΚΟΔΗΠ» προέκυψε κατ’εφαρμογή του «Καλλικράτη» όπως προβλέπονταν από την συνένωση των ΝΠΔΔ:
·        Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας
·        Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
·        ΚΑΠΗ Δήμου Πατρέων

Με τον τρόπο αυτό μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία των προγραμμάτων με κοινωνικό χαρακτήρα που έως τότε υλοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών - ΑΔΕΠ (αμιγή δημοτική επιχείρηση έως το 2008 και έκτοτε Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πατρών – ΚΔΕΠ έως το 2011).
Ο ΚΟΔΗΠ διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό στις υπηρεσίες των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων με δομές και ενέργειες όπως: Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  και  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ψυχο-κοινωνικής Στήριξης, Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου & Οικογένειας κ.α. μέσα από τα αντίστοιχα Τμήματα: Κοινωνικής Στήριξης, Ευπαθών Ομάδων και δια βίου μάθησης, Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγή και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.


Αναλυτικό προφίλ του ΚΟΔΗΠ

ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» - ΚΟΔΗΠ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο «Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων - ΚΟΔΗΠ» είναι το μεγαλύτερο Νομικό Πρόσωπο του  Δήμου Πατρέων και προέκυψε από την συνένωση των ΝΠΔΔ:
·        Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας
·        Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
·        ΚΑΠΗ Δήμου Πατρέων
Βάση του ΦΕΚ σύστασης  798/2011 και 1630/2011
Πρόσφατα με σχετική τροποποίηση της συστατικής πράξης εντάχθηκαν και στον ΚΟΔΗΠ  και όλα τα μεταφερόμενα προγράμματα από την «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας» και το ΚΤΑΔΑ :
§         Βοήθεια στο Σπίτι
§         ΚΔΑΠ  και  ΚΔΑΠ ΜΕΑ
§         Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας και Βραχνεϊκων.  

Οι  Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

v     Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού : Στο τμήμα αυτό εντάσσεται και το Γραφείο Σχεδιασμού, ανάπτυξης δράσεων προγραμμάτων
v     Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης, Ευπαθών Ομάδων και δια βίου μάθησης 
v     Τμήμα Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγή
v     Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας